Veterinarska Stanica Kruševac

Veterinarska stanica Kru

Aktuelno:

Oglas za prikupljanje pisanih ponuda...

JU Veterinarskoj stanici "Kruševac" potreban diplomirani veterinar.
CV obrasce dostaviti
putem e-maila: info@vskrusevac.com
ili lično u Veterinarskoj stanici "Kruševac" u ulici Ilije Garašanina br.2.

Oglas za prikupljanje ponuda