Veterinarska Stanica Kruševac

Veterinarska stanica Kru

Aktuelno:

Oglas za prikupljanje pisanih ponuda...

Hirurške intervencije


 • Hirurgija je posebna disciplina veterinarske medicine i grana kliničke medicine koja se bavi lečenjem bolesti koje se moraju lečiti rukom hirurga uz primenu instrumenata. Postoje određena oboljenja pasa i mačaka kada je izlečenje uspešno jedino uz pomoć hirurgije. Veterinarska hirurgija se može podeliti prema pristupu lečenja i telesnim regijama u nekoliko grupa:

  - Hirurgija mekih tkiva
  - Reparacija rana
  - Rekonstruktivna hirurgija
  - Ortopedija
  - Stomatologija
  - Oftalmologija
  - Hirurgija tumora

  Da bi mogao ostvariti uspešan rad, pored manuelne spretnosti neophodno je da hirurg ima široko medicinsko obrazovanje, kao i poznavanje tehnike i tehnologije. Zbog napretka veterinarske hirurgije i razvoja brojnih operativnih tehnika neophodno je stalno usavršavanje, kako iz oblasti anestezije tako i hirurgije. Naučna otkrića koja su omogućila današnji razvoj hirurgije su: anestezija, rendgenska i ultrazvučna dijagnostika.